Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Az “Elfogadom” gomb lenyomásával és az oldal használatával elfogadja őket.

Mi is az a nyugdíjasház?
„A nyugdíjasház, a nyugdíjasoknak, a jogosult élete végéig fennálló, határozatlan időre
szóló lakáshatást biztosító önálló társasház, szövetkezeti, vagy bérlakás, ahol az
igénybe vevő önmaga ellátására képes, ahol a rugalmas szolgáltatóház biztosítja az
igénye szerinti gondoskodást, szolgáltatásokat, a felhasználó által igényelt időben,
módon és gyakorisággal.”

Az életkor előrehaladtával az ember mind sűrűbben szorul segítségre, s végül rákényszerülhet, hogy váltania kell. Szeretne is változtatni helyzetén, feltéve, ha nem jár együtt az önállóság feladásával. Ebben az élethelyzetben megoldás lehet, hogy az idős ember nyugdíjasházba, költözzön, számukra ideális lehet ez a megoldás. Ha valaki nem szeretne idősek otthonába kerülni, mert ragaszkodik az önállóságához, szellemileg ép, korához képest aktív életet él, és nem szeretne a rokonaira támaszkodni, dönthet úgy, hogy beköltözik egy olyan intézménybe, ahol van ugyan saját lakrésze, mégis, a kortársakkal körülvéve élhet úgy, hogy ha igényli, különböző kényelmi szolgáltatásokat vesz igénybe.

A szolgálati helyem, a SION III. Nyugdíjasház a belváros szívében található a Fráter György u. 2. sz. alatt. Az U alakú épület közepén szépen kialakított kert található, mely alkalmas különféle nyári rendezvények lebonyolítására vagy csak a kiülve a padokra, egy beszélgetésre a jó levegőn. Az épület kettős funkciót is ellát, az utca felőli második emeleten vannak kialakítva a szolgálati lakások, míg a lakók elhelyezése a belső udvari részen kialakított háromemeletes szárnyban található. Itt lettek kialakítva az összkomfortos öröklakások, melyből nyolc kettőszobás, huszonegy egyszobás. A nyugdíjasházba belépve szemben található a portaszolgálat, mely növeli az otthon biztonságát és a portás segít az alapvető karbantartási munkák elvégzésében is. A nővérszoba is itt található, ahol forgó rendszerben, látja el a 24 órás szolgálatot öt gondozó, napi 12 órás műszakban. Ahogy haladunk beljebb, baloldalt található a hangulatos klubhelység, mely 40 fő kulturált elhelyezését biztosítja. A folyosón található a fürdető, mely mosókonyhának is szolgál. Van férfi és női pihenő, amelyet a nappali ellátásban részesülők vehetnek igénybe. Épületben az emeletekre lifttel is el lehet jutni, mely segíti a megfáradt, idős emberek közlekedését.
Konkrét feladatok a házon belül:
Ápolás és gondozás a házi segítségnyújtás keretében, feladatunk felismerni a gondozott objektív szükségleteit, megtervezni a személyre szabott gondozást, segíteni a passzivitásból az aktivitás irányába történő elmozdulást. Nagyon fontos a szociális segítés, mely a takarítást, mosást, vasalást egyéb teendőket (mosogatás, élelmiszer-előkészítés, gyógyszer kiváltás, stb.) foglalja magában. A személyi gondozásban szerepet kap a személyi higiénia (fürdetés, testápolás) a hely- és helyzetváltoztatás, gyógyszerelés, gyógyszer-beadás, étkeztetés és a vészhelyzet felismerése. Ide sorolható a lelki gondozás is, mivel az idős embertársaink sokszor feleslegesnek érzik magukat, zárkózottá vagy depresszióssá válnak, hamar elérzékenyülnek. Igénylik a meghallgatást, az odafigyelést, az átlagosnál nagyobb törődést. Ezt a minőségi odafigyelést és a partner centrikus beszélgetéseket a pasztorálpszichológia alapján végzi a lelkész, diakónus és hitoktató munkatárs. Nemcsak a háztartás vitelében, a személyi gondozásban, szociális ügyintézésben segítjük idős lakóinkat, hanem együttműködünk a városban lévő egészségügyi és szociális munkatárssakkal.

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk lakóinknak. A SION III.-ban nincs melegítő konyha, ezért a közös udvarról is megközelíthető, ugyanazon a helyrajzi számon működő konyha (konviktus) biztosít étkezési lehetőséget. Aki betegség, mozgáskorlátozottság vagy egyéb akadályoztatás miatt nem tudja igénybe venni, névvel ellátott ételedényben a lakrészében kapja ezt a szolgáltatást. A nap többi étkezését a nővér segítségével készítik el, a lakó saját hűtőjéből a meglévő élelmiszerekből.

Idősek klubja és foglalkoztatás: A nyugdíjasházi életnek egyik előnye, hogy mindenki saját otthonában (tulajdonosként ill. albérlőként), a saját bútorai, tárgyai, emlékei között élhet. Ha nyugalmat, csendet akar, akkor otthona becsukott ajtaja mögött megtalálja azt. Ha társaságra, szórakozni vágyik, ott van a lehetőség, hogy a napi rendszerességgel működő klubfoglalkozáson részt vegyen. Rendszeres heti programjaink vannak hétfőn főleg a meglévő-megmaradt készségek és képességek előhívása, memória gyakorlatok végzése teszi ki a foglalkozást. Kedden a kézműves foglalkozás teszi színessé a napot. Itt a kreativitásé és a kézügyességé a főszerep. Szerdán heti rendszerességgel Biblia órákat tartunk közös imádkozással, együtt gondolkozással és beszélgetéssel klubhelységben, melyet a SION házi lelkész vezet. Csütörtökön a népdalok éneklésével lopunk boldog perceket az idősek életébe. Pénteken a tornáé a főszerep, tapasztalataim szerint eleinte vonakodva jönnek le tornázni, de miután érzik a mozgás jótékony hatását, már vidáman vesznek részt a tornán. Vannak időszakos rendezvények, melyek ünnephez, névnap, születésnap, karácsony illetve évfordulóhoz kötődnek. Ilyenkor szeretetvendégség keretében műsort adva (meghívott vendéggel, vagy a nővérgárda részvételével), finomságokkal kedveskedünk időseinknek. Igény szerint kulturális rendezvényre, kirándulásra visszük lakóinkat. Az elmúlt húsz év alatt az átlag életkor emelkedett, ezért már nem házanként tudunk elmenni a rendezvényekre, hanem összevontan, mind a három intézményből tudjuk megtölteni a kiránduló buszt.

Demens napközi foglakoztatás:- a demencia szindrómával érintett időskorúak integrálása a nappali ellátást biztosító klubba összetett és érzékeny feladat. Elsődlegesen azt kell érzékeltetnem, milyen előnyökkel jár, ha nálunk tölti a demens beteg a napjai nagy részét. Nincs egyedül, biztonságban van, itt ebédelhet, akár még jól is érezheti magát, és ettől nyugodtan tud dolgozni/tevékenykedni az a hozzátartozó, akinek az ő testi-lelki jóléte nagyon fontos. Ahhoz, hogy felvállaljuk egy demenciával küzdő idős ember számára idegen közegben való ellátását, biztosítani kell egy olyan, érzelmileg és ezáltal fizikailag is biztonságos közeget, ahol ennek a pszichésen nagyon is összetett és kiszolgáltatottá tévő betegségnek megfelelően tudjuk kezelni a fellépő tüneteit. Ehhez elengedhetetlen a bizalom, ami a szeretetteljes személyes kötödésen keresztül érhető el. Munkanapokon idősek klubját működtetünk 8-16 óráig, ahol ellátottjaink együtt vannak a ház demens betegeivel a délelőtti foglalkozáson, és délután a szabad programokon is. Elmondhatom, hogy a demens foglalkozás integráltan működik, mivel a négy fal között élő (unatkozó) nem demens lakóink is részt vesznek ezeken az alkalmakon. A demens betegek nappali ellátásán belül a foglalkoztatás jótékony hatása az idős demens betegekre megfigyelhető. A 2008-ban induló demens foglalkoztatás célja az volt, hogy a fokozatos leépülés során az idős demens betegek az életminőségüket megőrizzék, jó közérzettel, testi-lelki egyensúlyának megtartása mellett éljék életüket. A foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását. A tárgyi és személyi feltételek adottak. Az intézményünkben a demens ellátás, értékeken alapú személyközpontú gondoskodás. A csoportmunka során (gondozónő, foglalkoztató, mentálhigiéniás munkatárs, lelkész, portás, takarító, diakónus) a Legjobb Barát Modellel dolgozunk. Szemléletünk „Nemcsak az a fontos, mit teszel, hanem az is, hogy jelen vagy.”

„Idejekorán gondolnunk kell öregségünkre,
foglalkoznunk kell vele, mert korántsem mindegy,
hogy azt felelősen és bölcsen mi magunk formáljuk-e,
vagy az formál-deformál bennünket.”

Fritz Rieman

Molnárné Szőke Andrea
nappali ellátás vezető